torsdag, februari 28, 2008

Svenska krigsbyten från Polen – på ont och gott

Åren 1655–1660 kallas Syndafloden i Polens historia – landet föröddes under de ständiga krigen med Sverige. Svenskarna plundrade slott och kojor och skickade hem allt som kunde vara av värde.
Nu visar Livrustkammaren en hel del av detta i utställningen Krigsbyte.
Överallt i Europa – inte minst i Polen och Tyskland – är egendom som förlorats i samband med krig en het fråga. Också i svenska medier har det diskuterats om det är moraliskt att ställa ut krigsbyte – men nu är utställningen här.
Den polska tidningen Politykas Sverigekorrespondent har varit där och rapporterat hem. Sigge Fedyk har läst Tomasz Walats funderingar efter utställningen.

Har polackerna blivit symbol för det som är fattigt och grått?

I nöjesvärlden skämtas det friskt med polacker och andra östeuropéer.
Enligt våra föreställningar är det bara prostituerade och svartjobbare som kommer från Polen.
Och stereotyperna följer med från generation till generation som något slags modern folklore. Är det här ett uttryck för det klassiska syndabockstänkandet? Ska Polen och polackerna ses som symboler för diverse negativa företeelser i Sverige, skriver Lars Håkan Larsson.

Många vill jobba på Polens Antikorruptionsbyrå

Den polska Antikorruptionsbyrån (CBA) är en populär arbetsplats.
Trots att byrån är föremål för en intensiv politisk debatt kommer det mängder av förfrågningar om anställning skriver dagstidningen Dziennik.
En del av dem som söker jobb på CBA är medlemmar i kriminella grupper, som vill infiltrera byrån, skriver Warsaw Business Journal

Blodbrist avhjälps med skatteavdrag

För att råda bot på bristen på blod till operationer, kan polska skattebetalare fixa avdrag genom att donera blod, uppger nyhetsbyrån Anavova. Sjukhusen lämnar intyg och för varje blodgivartillfälle får man dra av 150 zloty.