fredag, maj 22, 2009

Internationella bokmässan i Warszawa öppnad

Just nu pågår den femtiofjärde internationella bokmässan på Kulturpalatset i Warszawa. Femhundra utställare från trettioen länder ställer ut det senaste årets böcker.
Liksom tidigare år offentliggörs här kandidaterna till Polens största litterära pris Nike-priset, som delats ut sedan 1997.
På bokmässan koras också för fyrtionionde gången vinnaren i Polska Bokförläggarföreningens tävling om 2008 års vackraste böcker. Etthundrasextiofem titlar deltar, nominerade av åttiofem förlag. (Warsaw Voice 21 maj 09)

HD: Presidenten ska samarbeta med regeringen

Att regeringen Tusk och president Kaczynski inte har kunnat dra jämt alla gånger är ingen hemlighet. Inte minst har det varit konflikter i samband med vem som ska representera Polen vid EU:s toppmöten.
- Det måste vara regeringschefen, säger premiärminister Donald Tusk.
- Det är självklart presidenten, säger president Kaczynski, framträdande medlem i det största oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa). PiS och regeringen har ganska olika uppfattning om till exempel EU, och trots att det polska parlamentet antog Lissabonfördraget för ett år sedan har Kaczynski i det längsta avstått från att underteckna beslutet. Presidentens underskrift krävs för att ratificeringen ska träda i kraft.
För att lösa frågan om maktfördelningen mellan presidenten och premiärministern har regeringschefen Donald Tusk bett Högsta Domstolen lösa frågan. Och det juridiska svaret kom igår:
Som rikets högsta ämbetsman är det presidenten som avgör om han vill delta i EU:s toppmöten eller ej. Och när han deltar ska han samarbeta med regeringen.
Nästa fråga för domstolen blir väl vad som menas med samarbete.