tisdag, april 21, 2009

Skola informerade kyrkan om elevers frånvaro på religionslektioner

I Gdansk har en skola lämnat ut uppgifter till katolska kyrkan om vilka elever som inte deltar i religionsundervisningen. Åklagaren utreder nu om det är ett brott mot den privata integriteten och vill veta dels varför uppgifterna lämnades ut, dels vad kyrkan gör för att skydda uppgifterna som inte kan betraktas som offentliga.
Saken blev en nationell angelägenhet när det visade sig att en skolpräst på uppdrag av ärkestiftet samlat in uppgifterna. Föräldrarna informerades av kyrkan som menar att det är nödvändigt att ha tillgång till denna information med tanke på vilka som ska kunna ta emot sakramenten.
Generalinspektören för Personligt dataskydd menar att så länge det gäller katolska ungdomar är det OK att uppgifterna lämnas över till kyrkan. (Warsaw Voice 21 april 09

Inget barnavdrag för sambor

Samboende men ogifta föräldrar får inte göra skatteavdrag för sina barn, vilket gifta par får. Skatteavdraget grundar sig på föräldrarnas gemensamma inkomst, och gemensam inkomst har man bara om man varit hos prästen, meddelar det polska skatteverket. Ensamstående föräldrar kan dock få tillgodogöra sig barnavdraget som kan innebära flera tusen zloty om året, rapporterar Gazeta Wyborcza. (Warsaw Business Journal 21 april 09)