fredag, november 06, 2009

Polacker i utlandet skickar hem miljarder

Mer än tjugo miljarder euro har utlandsjobbande polacker skickat hem till det gamla landet under de senaste fem åren, rapporterar Rzeczpospolita. Det är en sjättedel av vad de tjänat, sammanlagt 125 miljarder euro.
Polen det land i Europa som exporterar mest arbetskraft, och migranterna tjänar i snitt 1300 euro i månaden.
Enligt GUS (Statistiska centralbyrån) arbetade drygt 2,2 miljoner polacker utomlands förra året, vilket är dubbelt så många 2004, när Polen gick med i EU. (Warsaw Business Journal 6 nov 09)

Svensk abortbok debatteras i Polen

Karin Alfredsson, svensk journalist och författare, har råkat i onåd bland polska katoliker. I sin nyutkomna bok, Klockan 21.37, skriver hon om en svensk läkare som reser till Gdansk för att hjälpa polska kvinnor att få abort ombord på ett fartyg ute på internationellt vatten. På omslaget finns ett fotografi av den förre påven, Johannes Paulus II, som genom sin syn på aborter har medverkat till att abortlagarna i Polen är bland de strängaste i Europa.
Boken har uppmärksammats i Polen, och debatteras i tidningar och på diskussionsforum. Hennes hemsida har också fått många besök från Polen de senaste dagarna. (karinalfredsson.se 6 nov 09)
Karin Alfredssons bok, Klockan 21.37 anmäldes i webb-Bulletinen den 22.9 >>