fredag, november 06, 2009

Polacker i utlandet skickar hem miljarder

Mer än tjugo miljarder euro har utlandsjobbande polacker skickat hem till det gamla landet under de senaste fem åren, rapporterar Rzeczpospolita. Det är en sjättedel av vad de tjänat, sammanlagt 125 miljarder euro.
Polen det land i Europa som exporterar mest arbetskraft, och migranterna tjänar i snitt 1300 euro i månaden.
Enligt GUS (Statistiska centralbyrån) arbetade drygt 2,2 miljoner polacker utomlands förra året, vilket är dubbelt så många 2004, när Polen gick med i EU. (Warsaw Business Journal 6 nov 09)