torsdag, juni 04, 2009

Skilda åsikter inom Libertas

Turkiet kan inte bli medlem i EU – att blanda olika kulturer på ett ställe är ingenting som skapar fred. Det säger den polska grenen av det färska EU-kritiska partiet Libertas. Turkiet är ett stort land som skulle innebära en fara för EU.
Men Libertas i Bryssel håller inte med: Vi är negativa till ett turkiskt medlemskap för att det skulle ge mer makt åt de stora staterna, säger organisationens kommunikationschef Anita Kelly.
Å andra sidan föreslog en irländsk Libertaspolitiker i veckan att Irland skulle införa en sorts visumsystem för att minska bördan för Irland som har tagit emot så många invandrare från Polen och andra stater i Öst- och Centraleuropa. (Polskie Radio 4 juni 09)

Andra världskriget var Polens fel! skriver överste

Polen har ansvaret för andra världskriget. Det hävdar den ryske översten Sergej Kovalov från Krigshistoriska Institutet i en artikel som publiceras på det ryska försvarsdepartementets hemsida. Artikeln finns med i Krigsencyklopedin under titeln: Historia – mot lögner och förfalskningar.
Kriget startade därför att Polen vägrade tillgodose ganska måttliga Hitlers krav, skriver överste Kovalov. Tyskland ville att fristaten Danzig (nuvarande Gdansk) skulle tillhöra Tredje Riket. Samtidigt ville man bygga en motorväg och en järnväg genom Polen för att förena Ostpreussen med resten av det tyska territoriet. Inga ohemula krav, tycker den ryske översten.
Men Polen ville bli en egen stormakt och vägrade spela rollen av junior partner till Tyskland, skriver överste Kovalov. Den 26 mars avslog man definitivt de tyska kraven.
Den 1 september seglade tyska slagskepp in i Gdansks hamn och började beskjuta Westerplatte.
Inte heller Rysslands angrepp på Polen den 17 september är särskilt märkligt, konstaterar Kovalov. Stalin var tvungen att sluta en nonaggressionspakt med Hitler för att så långt möjligt skjuta upp kriget med Tyskland.
Det ryska försvarsdepartementet har vägrat kommentera artikeln, men den ryska tidningen Vremja Novostiej har den kallats grotesk. (Polskie Radio 4 juni 09)

Andra världskriget var Polens fel! skriver rysk överste

Polen har ansvaret för andra världskriget. Det hävdar den ryske översten Sergej Kovalov från Krigshistoriska Institutet i en artikel som publiceras på det ryska försvarsdepartementets hemsida. Artikeln finns med i Krigsencyklopedin under titeln: Historia – mot lögner och förfalskningar.
Kriget startade därför att Polen vägrade tillgodose ganska måttliga Hitlers krav, skriver överste Kovalov. Tyskland ville att fristaten Danzig (nuvarande Gdansk) skulle tillhöra Tredje Riket. Samtidigt ville man bygga en motorväg och en järnväg genom Polen för att förena Ostpreussen med resten av det tyska territoriet. Inga ohemula krav, tycker den ryske översten.
Men Polen ville bli en egen stormakt och vägrade spela rollen av junior partner till Tyskland, skriver överste Kovalov. Den 26 mars 1939 avslog man definitivt de tyska kraven.
Den 1 september seglade tyska slagskepp in i Gdansks hamn och började beskjuta Westerplatte.
Inte heller Rysslands angrepp på Polen den 17 september är särskilt märkligt, konstaterar Kovalov. Stalin var tvungen att sluta en nonaggressionspakt med Hitler för att så långt möjligt skjuta upp kriget med Tyskland.
Det ryska försvarsdepartementet har vägrat kommentera artikeln, men den ryska tidningen Vremja Novostiej har den kallats grotesk. (Polskie Radio 4 juni 09)

Polska ungdomar: Det är dags att se framåt i stället för bakåt

– Nu räcker det med historien – det är dags att se framåt, säger Jagoda Gasirowska och Bartosz Stawikowski, inför 20-årsdagen av de första demokratiska valen i Polen den 4 juni 1989, rapporterar Emma Leijnse i Sydsvenskan.
De två ungdomarna ser att det gamla systemet delar folk, alla anklagar varandra för att ha samarbetat med kommunisterna och angett varandra.
– Men det där spelar ingen roll nu, vi borde gå vidare, menar de. Idag är vi fria människor, vi kan plugga, resa och jobba överallt. Världen ligger öppen och väntar på oss.
Polacker ser för mycket bakåt, konstaterar ungdomarna, det är dags att sluta gnälla. Som individer är vi polacker optimister, men som grupp klagar vi mest, konstaterar de. Det är dags att gå vidare och sluta gräva i det förflutna. (Sydsvenskan 4 juni 09)