torsdag, maj 22, 2008

Nu ska regeringen visa att man jobbar hårt

Efter sex månader vid makten ska premiärminister Donald Tusk nu ta nya tag, skriver tidningen Dziennik. Inte minst ska regeringen försöka övertyga allmänheten att man arbetar hårt, och inte är så slö som oppositionen hävdar. Det första steget blir att lägga fram den nya vägbyggnadslagen. Man ska också ha ett möt med koalitionspartnern Bondepartiet (PSL) för att reda ut en rad gamla tvistefrågor som partistöd, socialförsäkring för bönderna (KRUS) och valsystemet. På fredag har Tusk och hans ministrar ett möte med medierna, och i nästa vecka presenterar inrikesminister Grzegorz Schetyna ett antal administrativa reformer. (MSZ Supplement 21 maj 08)

Tusk förebrår medierna

Premiärminister Donald Tusk har tagit landets journalister i upptuktelse. Anledningen är hur medierna hanterat den resa till Sydamerika som han just kommit hem från. I första hand är det kostnaderna och det ringa antalet möten med ämbetsmän i de besökta länderna som mött kritik – semester för skattepengar, har reportrar och oppositionspolitiker tyckt. Men, säger premiärministern, de har gått för långt när de hånar de länder som Tusk besökt. Det är taktlöst att ironisera över Perus högsta utmärkelse, Solorden, som tilldelades honom i Lima. Polacker skulle känna sig klart förolämpade om någon gjorde sig lustig över Vita Örnen, Polens högsta utmärkelse. Den kritiserade utflykten till Macchu Picchu organiserades av värdfolket, påpekade Tusk, och det är inte märkligare än att visa Wawel-kullen i Kraków eller Gamla stan i Gdansk för gäster. (The News 22 maj 08)