torsdag, maj 22, 2008

Tusk förebrår medierna

Premiärminister Donald Tusk har tagit landets journalister i upptuktelse. Anledningen är hur medierna hanterat den resa till Sydamerika som han just kommit hem från. I första hand är det kostnaderna och det ringa antalet möten med ämbetsmän i de besökta länderna som mött kritik – semester för skattepengar, har reportrar och oppositionspolitiker tyckt. Men, säger premiärministern, de har gått för långt när de hånar de länder som Tusk besökt. Det är taktlöst att ironisera över Perus högsta utmärkelse, Solorden, som tilldelades honom i Lima. Polacker skulle känna sig klart förolämpade om någon gjorde sig lustig över Vita Örnen, Polens högsta utmärkelse. Den kritiserade utflykten till Macchu Picchu organiserades av värdfolket, påpekade Tusk, och det är inte märkligare än att visa Wawel-kullen i Kraków eller Gamla stan i Gdansk för gäster. (The News 22 maj 08)