tisdag, april 21, 2009

Inget barnavdrag för sambor

Samboende men ogifta föräldrar får inte göra skatteavdrag för sina barn, vilket gifta par får. Skatteavdraget grundar sig på föräldrarnas gemensamma inkomst, och gemensam inkomst har man bara om man varit hos prästen, meddelar det polska skatteverket. Ensamstående föräldrar kan dock få tillgodogöra sig barnavdraget som kan innebära flera tusen zloty om året, rapporterar Gazeta Wyborcza. (Warsaw Business Journal 21 april 09)