torsdag, juli 12, 2007

Kaczka

Om den polske premiärministern Jaroslaw Kaczynski kan man tycka
mycket, och det gör man ju – men en sak är klar: han lever ständigt
upp till sitt rykte som politisk strateg, skicklig maktspelare och
mästerintrigör.
Hans senaste bedrift är den fälla han lade ut för sin
koalitionsbroder, jordbruksministern Lepper, för att få honom ur
världen – men samtidigt behålla hans parti i koalitionen och därmed
kunna regera vidare som om ingenting hänt.
Som vanligt verkar Kaszynski ha lyckats!
Rafiqa