måndag, mars 17, 2008

Palikot föreslår monument över polsk absurditet

Janusz Palikot, kontroversiell PO-ledamot i sejmen, föreslår att ett monument över den Polska Absurditeten ska resas.
Palikot är ordförande i den parlamentariska kommission som heter Medborgarvänlig Stat, vars uppgift är att granska ekonomiska och administrativa regler i den offentliga sfären. 27 000 personer har skickat e-post om underligheter i gällande regler på olika områden till kommissionen. Som exempel nämner Palikot kravet att de schackspelare som anmäler sig till en turnering måste uppvisa friskintyg från läkare. Rapporter från besökarna på kommissionens hemsida har resulterat i över tvåtusen motioner om regler som bör tas bort, rapporterar The News
17 mars 08