onsdag, juni 11, 2008

Blida-åklagare undersöktes i kritiskt skede

Disciplinära åtgärder vidtogs mot alla de åklagare som var involverade i utredningen av förra byggministern Barbara Blidas självmord, skriver Rzeczpospolita. Det är uppgifter som grävts fram av Danuta Pietrawska, PO-ledamot i den speciella kommitté i sejmen som undersöker omständigheterna kring förra byggministern Barbara Blidas död. Avsikten var uppenbarligen att sätta press på åklagarna, åtgärderna sattes igång under en kritisk period när de ansvariga fick problem under utredningen. Ryszard Kalisz, SLD, som är ordförande i kommittén, tror att man avsiktligt pekade ut åklagare som skulle kunna bli utsatta för utpressning med anledning av synder i det förflutna. (MSZ Supplement 11 juni 08)