måndag, maj 25, 2009

Skattehöjning sänkte spritkonsumtionen

Under första kartalet i år såldes bara tjugoen miljoner liter sprit i Polen – en minskning med trettio procent jämfört med förra året. Det visar färsk statistik från Spritfabrikörernas branschorganisation. Anledningen är att alkoholskatten höjdes med nio procent i början av året, rapporterar Rzeczpospolita.
Även bryggarna rapporterar vikande försäljning – men nedgången är bara tio procent och där finns ingen skattehöjning att peka på. Tvärtom, ölkonsumtionen har sjunkit sedan 2008 och branschen förväntar sig att detta ska fortsätta.
Förra året tappade spritindustrin sextioen miljoner zloty på grund av valutans fall och den finansiella krisen. (Polskie Radio 25 maj 09)