lördag, maj 16, 2009

Solidaritet – vad är det?

När EU-kommissionen nu producerat en video till 20-årsminnet av kommunismens fall visas inga bilder från den oberoende fackföreningen Solidaritet i Polen. I stället fokuseras på Berlinmurens fall, och Polen är ett land bland flera andra.
Man får se general Jaruzelski proklamera krigstillståndet 1981, och några klipp från tidningen Gazeta Polska – som grundades 1993.
Därefter ett svep över de baltiska staterna, Rumänien, Ungern och Tyskland.
Solidaritet, som fick till stånd Rundabordssamtalen och de första fria valen i den sovjetiska sfären nämns inte.
Polska kommittén för europeisk integration kommer att begära en förklaring. (Polskie Radio 16 maj 09)