onsdag, juni 03, 2009

Dagens polska barn lämnar teven för böcker och internet

Polska barn ser mindre på TV än någonsin. Det visar en undersökning från opinionsinstitutet Tns Obop. I stället har barnen plockat fram böckerna och ägnar tid åt internet.
Ett genomsnittligt barn mellan fyra och femton år tillbringar idag tjugofyra timmar i veckan framför datorn. För tio år sedan ägnade samma barn cirka tre timmar om dagen åt TV jämfört med två timmar och tolv minuter i år.
När vi för åtta år sedan uppmanade föräldrarna att läsa med sina barn var man inte på det klara med att detta var väl använd tid. Idag säger en tredjedel av barnen att de läser varje dag, Irena Kominska, som skapade rörelsen Hela Polen läser med barnen. (Polskie Radio 3 juni 09)