torsdag, juli 09, 2009

Kyrkans inflytande minskar i Polen

Polackernas förtroende för påven avtar. Det framgår av en rapport från sociologiska institutionen vid Kardinal Stefan Wyszynskis universitet.
Åttio procent av det polska folket har fortfarande förtroende för påven, Benedikt XVI. För tio år sedan gällde opinionsmätningen den polske påven, Johannes Paulus II, som nådde upp till nittioen procent.
Förtroendet för de biskoparna har minskat från fyrtionio till fyrtiotre procent.
För tio år sedan uppgav åttiosex procent att de var starkt troende – idag är det åttioen procent. Färre personer ber varje dag, färre går till kyrkan om söndagarna.
Men man är mer hörsam mot kyrkans läror: fler ogillar aborter, skilsmässor och otrohet. Acceptansen för preventivmedel har dock ökat. (Polskie Radio 9 juli 09)