måndag, augusti 03, 2009

Surrogatmamma har rätt till barnet

En s.k. surrogatmamma i Polen har enligt justitiedepartementet rätt att behålla barnet.
Kvinnan, som är 32 år gammal, skrev kontrakt med ett barnlöst par i Warszawa och kasserade in 30 000 zloty för att föda deras barn.
Efter förlossningen överlämnade hon barnet till paret, men har nu ångrat sig och vill ha tillbaka babyn, som hon alltså egentligen inte är släkt med.
Enligt polsk lag är den som föder barnet dess mor, säger justitieminister Andrzej Czuma. Han är inte säker på att kontraktet mellan surrogatmamman och det barnlösa paret är bindande eftersom det bryter mot den grundläggande principen om skydd av mänskligt liv. (Polskie Radio 3 aug 09)