måndag, oktober 12, 2009

Hjärtvävnad kan vara mirakel

När en präst i Sokolka i östra Polen för ett par månader sedan tappade hostian under mässan, placerades den i ett särskilt kärl där den senare blev röd. En medicinsk undersökning visade att den bestod av mänsklig hjärtvävnad.
Nu ska en kyrklig kommission medelst vittnesintervjuer och tester avgöra om detta är att betrakta som ett mirakel. Man måste kunna utesluta att någon människa har medverkat i hostians förvandling, säger en talesperson för kurian i Bialystok. Sedan avgör metropoliten i staden om Vatikanen ska informeras eller inte.
Samtidigt har Polska Rationella Sällskapet begärt en polisundersökning av händelsen. Hjärtvävnaden kan ha tillhört en person som nyligen har dött, säger Sällskapet, och det är nödvändigt att utreda om här har begåtts ett mord. (Polskie Radio 12 okt 09)