tisdag, oktober 27, 2009

Miraklet i Sokolka är inte brottsligt

Det blir ingen brottsutredning av händelserna i kyrkan i Sokolka i nordöstra Polen, säger åklagaren i Bialystok.
En präst, som råkade tappa en oblat på kyrkgolvet under mässan, tyckte att den började blöda. Medicinsk expertis tillkallades och fann att oblaten liknade en bit av ett mänskligt hjärta. Organisationen Polska Rationalisters Förening misstänkte likskändning eller rentav mord och anmälde saken till åklagaren, som emellertid inte fann något som tydde på brott.
Händelsen har vidarebefordrats till Vatikanen för religiös utredning. (Polskie Radio 27 okt 09)