onsdag, december 02, 2009

Präster sätter plastfolie i biktstolen

– Häng upp plastfolie i biktstolarna, så skyddar ni er mot svininfluensan. Det är rådet till prästerna i Olsztyn från stadens hälsovårdsinspektörer. Vigvattnet i kyrkorna bör hällas i en tvåldispenser så att de gudfruktiga kan trycka ut lite vigvatten i handen, i stället för att som vanligt doppa fingrarna i vigvattenkärlet där många andra gjort sammalunda.
Man bör också avstå från att skaka hand och att kyssa helgonbilder, och vid nattvarden bör oblaten läggas i den troende hand i stället för i munnen, rekommenderar hälsovårdsinspektörerna. (Polskie Radio 2 dec 09).