måndag, januari 11, 2010

– Schack ska utveckla polska skolbarn

Schack-klasser bör införas i de polska skolorna. Det föreslår ledamöterna i parlamentets schackklubb, som är övertygade om det ädla spelets utvecklande effekt på eleverna: schack stimulerar barnens intellektuella och emotionella utveckling, och barn som spelar schack har lättare att lära sig, hävdar schackvännerna i parlamentet.
– Spelet tränar människans kreativa tänkande och lär ut tålamod, ansvar för de egna besluten och mod, säger initiativtagaren Maciej Karasinski, f.d. skolchef, och pekar på länder som Turkiet, Ryssland och USA, där schack som pedagogiskt hjälpmedel gett utmärkta resultat i matematik och naturvetenskap.
En namninsamling är på gång, och med ytterligare 50 000 signaturer på listan kan gruppen kräva att frågan tas upp till diskussion i sejmen. Klubben har också uppvaktat utbildningsministern i ärendet. (Polskie Radio 11 jan 10)