måndag, juli 02, 2007

Polen vill kunna blockera beslut - men hur länge?

När nu EU byter ordförandeland har utrikesminister Anna Fotyga gått ut och talat om vad Polen anser sig ha uppnått under de sista hektiska förhandlingstimmarna i Bryssel förra helgen.
- På polsk initiativ ska unionens länder behandla röstsystemet i Europarådet, sade Fotyga på söndagen. Den nya överenskommelsen ska bekräfta att det röstsystem som slogs fast i Nice-fördraget kommer att gälla de närmaste åren. Den ”gentlemen’s agreement” som gjordes innebär, att en enstaka medlemsstat kan  blockera eller försena beslut om beslutet upplevs skada det egna landet, sade Fotyga. Det är viktigt för Polen.
Efter mötet kände sig regeringen möjligen osäker på om överenskommelsen var tillräcklig - regeringschefen Kaczynski var snabbt ute och påpekade att man inte hade fått med någon uppgift om hur länge ett land kan blockera ett beslut.
Nya ordförandelandet Portugal har snabbt förklarat att här ska det inte omförhandlas någonting.
Har EU:s alla länder samma uppfattning om vad man beslutat?
Gunilla