torsdag, december 17, 2009

Fångäktenskap ett fall för Europadomstolen

Ska inte fångar få gifta sig? Det frågar sig två polska interner som 2003 träffades i fängelset och fattade tycke för varandra. När den ene av den förflyttades till en annan anstalt uttryckte de båda ett önskemål om att få ingå äktenskap. Fängelseledningen sade nej. Med motiveringen att de hade brevväxlat med varandra i hemlighet – och det är förbjudet.
En av internerna vände sig till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. Han menade att fängelset bröt mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter och där står det att alla har rätt att gifta sig och bilda familj.
Om domstolen fäller polska staten i fallet innebär det sannolikt att den polska strafflagen måste ändras – där finns ingenting skrivet om huruvida fångar ska ha rätt att gifta sig med varandra eller ej. Beslutet väntas i januari. (Polskie Radio 17 dec 09)