tisdag, december 15, 2009

Karpen skyddas i ny lag

Nu gäller nya regler för hur man slaktar sin julkarp – polackernas lutfisk. En ny djurskyddslag stadgar att fisken inte får förvaras i för små kar och att levande fisk inte får packas i plastpåse.
Själva dödandet ska ske med ett slag mot karphuvudet, och den som håller i klubban ska ha utbildning för att kunna sköta sin uppgift på ett professionellt sätt. Fiskhandlaren måste också se till att barn inte tittar på när karpen avlivas.
Inför julen säljs massor av karp i Polen – det är ett stående inslag på varje julbord med självaktning.
För att säkerställa att lagen följs kommer inspektörer att skickas ut från de regionala veterinärsmyndigheterna. (Polskie Radio 15 dec 09)